"Ik speel gedrag"

Trainingsacteur

Als trainer en trainingsacteur verzorgt Dirk uiteenlopende communicatie- en vaardigheidstrainingen op maat voor bedrijven, gezondheidszorg en non-profit.

De meerwaarde van een trainingsacteur is het omzetten van de theorie naar effectieve praktijksimulaties.

"Ik creëer herkenbare werksituaties en herkenbaar gedrag. Door de situaties in eerste instantie laagdrempelig neer te zetten zorg ik voor een veilige en plezierige leeromgeving. Met respect voor iedereen probeer ik vervolgens de deelnemers uit te dagen om grenzen te verleggen. Niet zozeer om “fout” gedrag af te leren, maar veeleer om kennis te maken met nieuwe en effectieve manieren van communiceren. Op basis van het leerdoel van de training geef ik zorgvuldige feedback en voorzie ik de deelnemers van pakkende handvatten. Zit de training even vast, dan beschik ik over een groot aantal energizers en warming-up oefeningen."

Door zijn jarenlange ervaring in zowel bedrijfsleven als non-profit heeft Dirk een goed inlevingsvermogen. Zijn manier van spelen is authentiek en geloofwaardig.

Als trainer en trainingsacteur heeft Dirk meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van:

  • omgaan met ruis, weerstand en grensoverschrijdend gedrag
  • omgaan met lastige klanten / complexe situaties / conflicthantering / slecht nieuwsgesprekken
  • onderhandelen / klantgerichtheid / helpdesk / callcenter
  • persoonlijke ontwikkeling
  • assesments / mediation
  • interviewtechnieken
  • presentatie- en mediatraining

Dirk werkt met diverse modellen, zoals Belbin, Roos van Leary, ABCD, RET, regiemodel, kernkwadranten, transactionele analyse, SMART, etc.

Home